Predmeto

O e-Predmetu

Javni pristup osnovnim podacima o sudskim predmetima ili e-Predmet je javna i besplatna usluga strankama, punomoćnicima i drugim zainteresiranim osobama  koje sudjeluju u sudskim postupcima. Pretragom po sudu i poslovnom broju predmeta posjetitelju se omogućuje informiranje o tijeku i dinamici rješavanja predmeta u redovnom postupku i postupku po pravnom lijeku. Budući da sustav podatke o predmetima osvježava jednom dnevno (posljednje ažuriranje: 20.07.2024. 18:30), strankama se  omogućuje  gotovo trenutni uvid u status svog predmeta, a sudovi se time rasterećuju takvih upita te se njihovo vrijeme u većoj mjeri može posvetiti učinkovitijem rješavanju predmeta.

Podaci koji su posjetiteljima dostupni kroz ovaj preglednik potječu iz Integriranog sustava za upravljanje sudskim predmetima – eSpisa, informacijskog sustava u kojem predmete vode općinski, trgovački, županijski, upravni sudovi, Visoki kazneni sud, Visoki prekršajni sud, Visoki trgovački sud, Visoki upravni sud i Vrhovni sud Republike Hrvatske. Zemljišnoknjižni predmeti nisu dostupni u ovoj bazi podataka, jer se vode u zasebnom sustavu te se oni mogu pratiti na poveznici https://oss.uredjenazemlja.hr/.

Budući da jedan predmet tokom sudskog postupanja može (iz postupovnih razloga) mijenjati poslovne brojeve, pretraživanjem bilo kojeg od tih brojeva, posjetitelj može, putem veza među poslovnim brojevima, pregledati cijeli tijek postupka i sve povezane poslovne brojeve. Baza podataka koju posjetitelji mogu pretraživati na ovoj stranici potpuna je počevši od predmeta koji su bili u rješavanju ili su osnovani od  1. siječnja 2010. naovamo. Podaci o izjavljenim žalbama te podaci o slanju spisa na viši sud po žalbi se u sustavu prate od 1. siječnja 2013. godine te neće biti prikazani za ranije izjavljene žalbe te ranije poslane spise na viši sud po žalbi. Podaci o prekršajnim predmetima dostupni su za sve predmete koji su riješeni 1.1.2021. ili kasnije ili su još uvijek neriješeni. Podaci o upravnim predmetima dostupni su za sve predmete koji su riješeni 1.7.2021. ili kasnije ili su još uvijek neriješeni. Zbog sigurnosnih razloga, u ovoj bazi podataka nije moguće pronaći kaznene i prekršajne maloljetničke predmete, predmete istrage i ratnih zločina te predmete iz nadležnosti USKOK-a.

Ministarstvo pravosuđa i uprave kao najviše tijelo za obavljanje pravosudne uprave osigurava tehničke preduvjete za opisane informacijske sustave. Svi evidentirani podaci u nadležnosti su sudova kod kojih se vodi postupak. Nadležnim sudovima  potrebno se obratiti u slučaju primjedbi i pitanja glede prikazanih podataka. Kontakti sudova dostupni su na https://sudovi.hr.

Preko stranice https://e-komunikacija.pravosudje.hr stranke u postupku imaju mogućnost detaljnijeg pristupa sadržaju svojih predmeta s mogućnošću preuzimanja dokumenata koji su dostupni u elektroničkom obliku.

Informacije za strojno preuzimanje podataka s e-Predmeta ploče možete pronaći na: https://mpu.gov.hr/?id=25380&pregled=1.