Obavijest o unifikaciji nazivlja poslovnih brojeva predmeta

Ako poslovni broj predmeta koji pretražujete započinje s oznakom navedenom u stupcu „Prethodni naziv upisnika predmeta“ molimo da e-Predmet pretražite koristeći unificirani naziv upisnika predmeta iz drugog stupca.

Npr. POB-1/2015 potrebno je pretražiti kao P Ob-1/2015

Prethodni naziv upisnika predmeta Unificirani naziv upisnika predmeta
R-I R1
R-II R2
Gžzk Gž Zk
Gžovr Gž Ovr
Gžr Gž R
POB P Ob
Su Ik Su-Ik
IK-I Ik I
Kž-i Kž I